Naprapat vs kiropraktor – skillnader och likheter

I denna artikel ska vi klargöra vad som skiljer dessa två yrken åt. Naprapater och kiropraktorer är båda specialister inom manuell terapi och arbetar med att behandla muskuloskeletala besvär, men deras metoder och utbildningsbakgrund skiljer sig åt. Vi kommer att utforska likheter och skillnader mellan naprapati och kiropraktik, deras behandlingsmetoder och vad du kan förvänta dig när du besöker en naprapat respektive kiropraktor.

Författare: George Saba

Skillnaden mellan en naprapat
och kiropraktor

Både naprapater och kiropraktorer är experter på att behandla muskel- och ledbesvär, även fast metoderna och utbildningarna skiljer sig åt. Att förstå skillnaden mellan en naprapat och en kiropraktor kan vara förvirrande för många människor.

Den största skillnaden mellan naprapater och kiropraktorer ligger i deras behandlingsmetoder och filosofier:

 • Behandlings fokus – Naprapater behandlar både leder och mjukvävnad medan kiropraktorer främst fokuserar på ryggraden och nervsystemet
 • Tekniker – Naprapater använder en bredare uppsättning av tekniker medan en kiropraktor främst använder spinala justeringar.
 • Filosofi – Naprapati betonar en helhetssyn på kroppens funktion medan kiropraktik fokuserar mer specifikt på ryggradens inverkan på hälsan.

Det är viktigt att notera att detta endast är en generell skillnad mellan dessa yrken. Det finns naprapater som kan arbeta mer likt en kiropraktor, liksom kiropraktorer som kan arbeta mer som naprapater. Skillnaderna inom yrkena kan variera avsevärt från person till person och beror på deras specifika utbildning, erfarenhet och behandlingsstil.

Vilka likheter finns mellan naprapat och kiropraktor?

Trots skillnaderna har naprapat och kiropraktorer mycket gemensamt:

 • Båda yrkesgrupperna använder händerna för att behandla kroppens besvär för att återställa normal funktion samt att förebygga.
 • Både naprapater och kiropraktorer strävar efter att lindra smärta och återställa normal funktion.
 • Båda yrkesgrupperna ser till hela kroppen och försöker hitta orsaken till smärta snarare än att bara behandla symptomen.

Vad gör en naprapat?

En naprapat fokuserar på att behandla grundorsak, jobba förebyggande och symtomlindra i kroppens rörelseapparat. Naprapati är en manuell behandlingsform som inkluderar massage, stretching, mobilisering, rehab och ledjustering. Vissa naprapater kan även jobba med akupunktur, dry needling, stötvåg, laser, elektroterapi samt ultraljud för att återställa normal funktion och hämma smärtan i muskler och leder.

Naprapati – Bakgrund och historia

Naprapatin har sitt ursprung i USA och utvecklades av Oakley Smith i början av 1900-talet. Oakley Smith, född 1880 i Iowa, blev intresserad av behandlingsmetoden efter att ha varit patient hos Dr. D.D. Palmer, grundaren av kiropraktiken. Efter att ha blivit fascinerad av behandlingsmetoderna valde Oakley Smith att utbilda sig till kiropraktor. Utbildningen, som varade i sex dagar, innebar att Smith observerade Dr. Palmer när han behandlade patienter. Efter dessa sex dagar erhöll Smith sitt diplom.

Naprapati är en manuell behandlingsform som fokuserar på att behandla besvär relaterade till muskler och leder. Ordet naprapati härstammar från tjeckiskans ”napravit” (korrigera) och grekiskans ”pathos” (lidande), vilket tillsammans betyder ”att korrigera lidande”.

Oakley Smith utvecklade naprapatin som ett svar på de begränsningar han upplevde inom kiropraktiken och andra samtida behandlingsmetoder under sin tid hos Dr. Palmer. Naprapatin introducerades i Sverige på 1960-talet och har sedan dess vuxit i popularitet och blivit ett välkänt yrke.

Behandlingsmetoder – Naprapat

En naprapat har flera olika behandlingsmetoder för att behandla sina patienter, till exempel:

 • Ledjustering – Syftet med en ledjustering (knäcka) är att återställa funktionen i leden och strukturerna runt om, med en snabb impuls.
 • Mobilisering – Syftet med mobilisering är att öka rörligheten i området genom långsamma impulser.
 • Stretching  – Syftet med stretch är att förbättra muskelns flexibilitet och ledens rörlighet.
 • Mjukdelsbehandling – Syftet med mjukdelsbehandling är att öka värmen, blodcirkulationen och att minska smärtan i området.
 • Rehabilitering – Syftet med rehabilitering är att stärka upp, stabilisera samt att förebygga.

Vad gör en kiropraktor?

En kiropraktor jobbar med att diagnostisera, behandla och förebygga besvär med muskler, leder och nervsystemet. Kiropraktorer fokuserar främst på att led-justera ryggraden, med målet att förbättra kroppens funktion och att lindra smärtan.

Få hjälp med ditt besvär

Låt någon av våra legitimerade naprapater hjälpa dig på vägen mot en smärtfri vardag!

Kiropraktik – Historia och bakgrund

Kiropraktiken grundades av Dr Daniel David Palmer i slutet av 1800-talet i USA. Palmer menade att många av kroppens besvär kunde härledas till störningar i ryggraden, genom att justera ryggraden kunde återställa kroppens normala funktion och hälsa. Kiropraktiken har sedan dess blivit ett välkänt yrke internationellt och en accepterad behandlingsform.

Ordet kiropraktik härstammar från grekiskan. Det är sammansatt av orden “cheir” (hand) och “praxis” (handling), vilket tillsammans betyder “att behandla med händerna”.

Kiropraktor – Behandlingsmetoder

En kiropraktor använder sig främst av spinala justeringar, men kan även inkludera andra behandlingstekniker, till exempel:

 • Spinala justeringar – Syftet med en spinala justering (knäcka) är att återställa funktionen i leden och strukturerna runt om, med en snabb impuls.
 • Mobilisering – Syftet med mobilisering är att öka rörligheten i området genom långsamma impulser.
 • Mjukdelsbehandling – Syftet med mjukdelsbehandling är att öka värmen, blodcirkulationen och att minska smärtan i området.
 • Rehabilitering – Syftet med rehabilitering är att stärka upp, stabilisera samt att förebygga.

Välj efter vilka besvär du har

Valet mellan naprapati och kiropraktik beror i stor utsträckning på dina specifika besvär och dina personliga preferenser. Om dina besvär verkar komma från ryggraden eller nervsystemet kan en kiropraktor vara mer lämpad. Om dina besvär även inkluderar muskler och mjukvävnad kan en naprapat vara det bättre valet. Det är alltid en god idé att konsultera både en naprapat och kiropraktor för att få deras professionella bedömning innan du bestämmer dig.

Hur lång är utbildningen för en naprapat?

Utbildningen till naprapat i Sverige är fyra år lång och ges vid Naprapathögskolan i Stockholm. Programmet inkluderar både teoretisk och praktisk utbildning i anatomi, fysiologi, idrottsmedicin, samt specifika naprapatiska tekniker. Efter avslutad utbildning måste naprapaten genomföra ett praktiskt år (praktikår), 3 månader inom hälso-sjukvården och 9 månader under en legitimerad naprapat, innan de kan ansöka om legitimation.

Hur lång är utbildningen för en kiropraktor?

Kiropraktorutbildningen i Sverige omfattar fem års heltidsstudier och ges vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan. Utbildningen inkluderar omfattande studier i anatomi, neurologi, biokemi, patologi, samt specifika kiropraktiska tekniker. Efter avslutad utbildning krävs även här ett praktiskt år innan man kan ansöka om legitimation som kiropraktor.

Sammanfattning

Att välja mellan en naprapat och en kiropraktor handlar i slutändan om att förstå dina egna besvär och vad du tror kommer att fungera bäst för dig. Båda yrkena har sina styrkor och är välutbildade för att hjälpa dig med muskel- och skelettproblem. Oavsett vilket val du gör, är det viktigt att du känner dig trygg och informerad i ditt beslut.

Få rätt behandling

Välkommen att boka tid online eller kontakta oss.

Utforska våra behandlingar:
Naprapati
Dry needling
Massage
Rehab
Stötvåg
Laser

Naprawell logotyp

Naprawell är legitimerade Naprapater och experter inom ryggbehandling.

+08-296367

kontakt@naprawell.se